نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
محبوب ترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide6686

پیشنهادهای ویژه

فرهنگ سیاسی و رفتار انتخاباتی
مردم ایران چگونه در انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند.
حقوق تجارت؛ اسناد تجارتی
برات، سفته، چک، اسناد در وجه حامل  
دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های قفقاز جنوبی
جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان
حقوق اساسی
شامل: * حقوق اساسی یک (مبانی) * حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی) * حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

حقوق اساسی

650,000 ریال