نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
بهترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide4093 slide4964

پیشنهادهای ویژه

مجموعه محشای قوانین و مقررات محیط زیست ؛ جلد اول
متون بنیادین حفاظت از محیط زیست (قانون اساسی، اسناد بالادستی، قوانین برنامه ای و قوانین پایه)
سوالات تالیفی جامع و تخصصی حقوق جزا
عمومی، اختصاصی و آیین دادرسی کیفری
ترجمه جواهرالکلام مبحث تجارت (دوره 9 جلدی)
با 20 درصد تخفیف ویژه!