نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
محبوب ترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide5918 slide7265

پیشنهادهای ویژه

دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری های قفقاز جنوبی
جمهوری آذربایجان - ارمنستان - گرجستان
حقوق اساسی
شامل: * حقوق اساسی یک (مبانی) * حقوق اساسی دو (ساختار حکومت و نهادهای اساسی) * حقوق اساسی سه (مردم و حکومت)

حقوق اساسی

650,000 ریال