نماد اعتماد الکترونیکی
نظرسنجی
بهترین کتاب های انتشارات خرسندی مربوط به کدام بخش می باشند؟
بخش کتاب های دانشگاهی
بخش مجموعه قوانین
کتاب های کاربردی
سایر بخش ها
slide1474 slide4964

پیشنهادهای ویژه

مجموعه سوالات متون فقه آزمون های کارشناسی ارشد
همراه با سوالات تالیفی، قابل استفاده برای آزمون های حقوقی و دکتری فقه و حقوق
ماهیت و احکام تضامین در قراردادهای پیمانکاری در حقوق ایران
با مطالعه تطبیقی قراردادهای نمونه فیدیک
تعدیل در قراردادهای پیمانکاری
مقایسه تطبیقی شرایط عمومی پیمان و نمونه قراردادهای فیدیک
ترجمه جواهرالکلام مبحث تجارت (دوره 9 جلدی)
با 20 درصد تخفیف ویژه!