آیین دادرسی کیفری

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

قانون آیین دادرس کیفری در نظم حقوقی کنونی (کتاب نخست)

مصوب 1392/12/4 با اصلاحات 1394/3/24

کتاب اول : قواعد ناظر بر کلیات آیین دادرسی کیفری و نهاد کشف جرم

قیمت: 1,000,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی (کتاب دوم)

مصوب 1392/12/4 با اصلاحات 1394/3/24

کتاب دوم : نهاد تعقیب

قیمت: 1,200,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی (کتاب سوم)

مصوب 1392/12/4 با اصلاحات 1394/3/24

کتاب سوم : نهاد تحقیق

قیمت: 2,800,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال
هزینه ارسال: 30,000 ریال
قیمت: 650,000 ریال
هزینه ارسال: 25,000 ریال
قیمت: 740,000 ریال
هزینه ارسال: 40,000 ریال