تازه های نشر

تازه‌های اسفند  1396

ردیف

عنوان

نویسنده

نوبت چاپ

قیمت

ریال

  1.  

نظم جهانی و منطقه گرایی جدید

مایلس کیلر- رندال هنینگ- چاد باون- هانگینگ وان- اریک ووتن- پائول ویلیامز

مترجمان: دکتر علی صباغیان- محمود جوادی

اول

160000

  1.  

متون حقوقی ورزشی

دکتر پرند عزیزی

دکتر مهرداد محمدی

اول

180000

  1.  

زن و حقوق مالی

دکتر فاطمه فهیمی

اول

230000

  1.  

مبانی و الزامات نظام اداری صحیح در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

دکتر ابراهیم موسی زاده

زهرا دانش ناری

اول

140000

  1.  

حقوق توسل به زور

ملکم. ان. شاو

ترجمه: مریم سعیدی شاهسواری

رقیه رمضان پور

اول

100000