مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)
قیمت: 420,000 ریال
هزینه ارسال: 30,000 ریال

مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی

قانون نمونه داوری (اصلاحی 2006)

قواعد داوری (اصلاحی 2010)

قواعد شفافیت در داوری های سرمایه گذاری (مصوب 2013)

قیمت: 500,000 ریال
هزینه ارسال: 40,000 ریال

تعامل داوری سرمایه گذاری خارجی با حقوق عمومی

لزوم رعایت منافع عمومی ملی و اصل تناسب

قیمت: 220,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال