مرور محصولات بر اساس...

پارامترهای قابل انتخاب

قطع
نوبت چاپ
مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

اسناد بین المللی حقوق بشر (جلد پنجم)

توسعه، محیط زیست، صلح و ترویج حقوق بشر

قیمت: 220,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

اسناد بین المللی حقوق بشر (جلد اول)

مجموعه کامل اسناد جهانی از 1924 تا 2015

شامل:

منشور ملل متحد، منشور بین المللی حقوق بشر

کنفرانس های جهانی و منع تبعیض

قیمت: 230,000 ریال
هزینه ارسال: 20,000 ریال

اسناد بین المللی حقوق بشر (جلد دوم)

مجموعه کامل اسناد جهانی از 1924 تا 2015

شامل:

حقوق بشر در اجرای عدالت : دادرسی منصفانه

 

قیمت: 270,000 ریال
هزینه ارسال: 25,000 ریال

اسناد بین المللی حقوق بشر (جلد سوم)

منع بردگی، حقوق کار، حقوق زنان و کودکان، اشخاص توانخواه و سالمند

قیمت: 340,000 ریال
هزینه ارسال: 30,000 ریال